בחרו עמוד

מאמרי למידה בסיסיים

בחלק זה תוכלו לקרוא על דרכי ההתיחסות שלנו לנושאים מהותיים ובסיסיים בקונג פו. כל מאמר מתייחס לאופן שבו אנו לומדים בהמהלך השיעורים, ובהם אנו גם מעמיקים את הבנתנו לגבי כל נושא. פה תוכלו להיזכר במה שלמדתם בשיעורים, או להיפתח לתפיסה הלימודית העשירה של הקונג פו (אמנות היכולת) שאינו לחימתי.

עבודה עם קושי

עבודה עם התנסויות וצבירת ניסיון

אני תמיד משתנה

עבודת העצמה

לקבל את מצבי נכון לרגע זה

האמת הקוסמית

אפשרויות בחירה