מעברים קסומים

כל תנועה שאנו עושים מחוללת אפקט כלשהו עלינו, כמו שאבן נזרקת למים יוצרת סביבה גלים הניתנים לראייה.

רבות מהתנועות הימיומיות שלנו יוצרות אפקטים קבועים, המצטברים לכלל השפעה תמידית ורבת עוצמה על חיינו.

יש אנשים המסוגלים לראות את האפקטים הללו על עצמם ועל אחרים. אנשים כאלו מסוגלים לרכוש בהדרגה, את היכולת להדריך את עצמם ואחרים בנבכי ה"מעברים הקסומים"

"מעברים קסומים" הינם השימוש בסדרות קבועות של תנועות היוצרות שינוי עמוק ומהותי אצל האדם המבצע אותם, עד כדי כך שהשם "סדרה של תנועות" איננו הולם אותו ומוטב לכנותו "מעבר קסום". תיאורטית ניתן לפלס "מעבר קסום" מכל מקום לכל מקום: ממחלה לבריאות ומבריאות לבריאות על, מדיכאון לשיוויון נפש ומשוויון נפש לאושר, מפחד לשלווה ומשלווה לאהבה.

אמן קונג פו מסוגל לראות את המעברים הקסומים של עצמו ושל זולתו ולעשות בהם שימוש נכון. ראייתו פשוט מסוגלת לחשוף עבורו ועבור זולתו את המעברים הקסומים הדרושים.

למעשה הקונג פו נולד בזכות מעברים קסומים שפותחו על ידי בודהידארמה. אחד המעברים הקסומים המפורסמים ביותר בהיסטוריה של הקונג פו הינו "פורמת חמשת החיות". במהלך הלימודים אנו לומדים גם מעברים קסומים מתוך הצ'י קונג המהווים את הבסיס לתנועת הלחימה של הקונג פו.

מעברים קסומים אלה אפשרו לנזירי שאולין לשנות עצמם ולהכשיר את עצמם להפוך ליולדי ומיילדי הקונג פו.

חלקם של המעברים הקסומים בלימודים בצ'י קונג פו

יש כלים אשר אין להם תחליף הולם. המדיטציה הינה כלי כזה וגם המעברים הקסומים הינם כלי כזה. המדיטציה הכרחית לצורך הגברת המודעות וטיפוחה. המעברים הקסומים אינם מצטיינים כמו המדיטציה בהגשמת תכלית זו , אך הם מאפשרים הרבה יותר מן המדיטציה לגבש ולארגן את חייו של הפרט לכלל מערכת גמישה ועוצמיתית.

המעברים הקסומים משלימים את המדיטציה. בלי המעברים הקסומים זקוק הפרט ללא הרף הכוונה, להדרכה ולאישורים. המעברים הקסומים מעניקים למתרגל את הגמישות, הזרימה, היוזמה והביטחון בחיבור שלו ליקום. הוא מסוגל לשנות את תפישתו בקלות, לקבל החלטות ולבצע אותן, לשמור על זרימתו ועל בריאותו ולקחת אחריות על כל הרבדים של התנהגותו השוטפת.

המעברים הקסומים שומרים על בריאותו של המתרגל באופן טבעי ופשוט, כאילו אין דבר קל מזה. יותר מכך, המעברים הקסומים גורמים לכך שכל האנרגיה האישית של המתרגל תוסט אל תוך ליבם של חייו, אל תוך עצמו, אל תוך ה"כאן ועכשיו". מצטיינם בכך הם תרגילי הצ'י קונג וברמה גבוהה יותר הופכת כל תנועה ואף מעבר מתנועה לתנועה אחרת למעבר קסום.

מי שמתרגל מעברים קסומים מוכרח לעשות משהו עם האנרגיה הזאת שלו. אם חייו "נורמלים" ו"שגרתיים" הוא עלול אפילו לחוות אנרגיה זו כהפרעה מיותרת. אם חייו מכוונים להגשמה של מטרה מורכבת ומסובכת, כמו כמו חתירה אל עבר מיצוי משמעותי של חייו, הופכת תוספת זו של אנרגיה למתנה יקרה מפז. זו, מסייעת לו כמעט באופן אוטמטי לגבש את מאמציו ולהביא להרמוניה בין החלטותיו, פעילותיו ומערכת אמונותיו.

מי שמתרגל מעברים קסומים לא יכול להיות מקובע, המעברים הקסומים מרעננים את תפיסתו ואת אמונותיו ומעניקים לו התלהבות ומוטיבציה. במצב זה, הוא נוטה לזכור למה הוא עושה מה שהוא עושה ולשאול את עצמו אם הוא עושה את זה כראוי או שמא מוטב לו לבחור בדרך אחרת. ומשיש לו תשובה, הוא פועל ליישומה, בלי שהיות.